Juutalaisen uskon perusteet

Juutalaisten pyhä kirja on Tanach, johon kuuluvat Toora eli viisi Mooseksen kirjaa, Nevi’im eli Profeettain kirjat sekä Ketuvim eli Kirjoitukset. Juutalaiseen uskoon ja elämäntapaan on vaikuttanut paljon myös myöhempi Tooran selitys- ja tulkintakirja Talmud. Juutalainen usko on uskoa yhteen Jumalaan, Tooraan ja Israeliin.

Juutalaisuuden perusolemus on tiivistetty Jumalan antamiin kymmeneen käskyyn:

  1. Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vei sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä
  2. Älä pidä muita jumalia
  3. Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi nimeä
  4. Muista pyhittää lepopäivä
  5. Kunnioita isääsi ja äitiäsi
  6. Älä tapa
  7. Älä tee aviorikosta
  8. Älä varasta
  9. Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi
  10. Älä tavoittele naapurisi taloa tai mitään, mikä on hänen

Juutalaiset uskovat olevansa Jumalan valittu kansa, jolle Hän antoi Tooran. Valinta ei kuitenkaan tarkoita minkäänlaisia etuoikeuksia, vaan päinvastoin, vastuuta ja velvollisuutta noudattaa Tooran säädöksiä ja olla täten moraalisena esimerkkinä muille.

Juutalaisuudelle on tunnusomaista sen ilmeneminen enemmän elämäntavassa ja teoissa kuin varsinaisessa jumaluusopissa. Uskonto yksin ei takaa pelastusta, vaan tärkeintä on hyvä elämä.

Juutalaisuudessa ei ole lähetyskäskyä.