Aron Hakodesh Helsinki. Kuva: Pilvi Vainonen

Juutalaisuus

Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi”, sanotaan kolmannessa Mooseksen kirjassa.

Tätä voidaan pitää juutalaisuuden keskeisimpänä ajatuksena. Käsitys yhdestä Jumalasta ja ihmiskunnasta on peruslähtökohta juutalaiselle ajattelulle. Toora on juutalaisuuden tärkein teksti ja se sisältää viisi Mooseksen kirjaa ja 613 määräystä sekä kymmenen käskyä. Hepreankielen sana ’tora’ (תורה) tarkoittaa opettamista.