Yhdistykset

Seurakunnan yhdistystoiminta tarjoaa seurakuntalaisille mahdollisuuden aktiiviseen harrastamiseen.

Helsingin juutalaisen seurakunnan yhdistystoimintaa on aina leimannut sen parissa toimivien yhdistysten moninaisuus sekä yhdistysten linkittyminen osaksi laajempaa juutalaista maailmaa. Kulttuurin ja vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet ovat moninaiset, minkä lisäksi juutalaisia perinteisiä arvoja vaalitaan osana toimintaa. Ei siis ole yllättävää, että seurakunnan parissa toimii runsaasti mm. erilaisia hyväntekeväisyysyhdistyksiä.

Bicur Cholim

Juutalainen Sairasapuyhdistys Bicur Cholim on toiminut yli 130 vuotta ja on siten seurakunnan toiseksi vanhin yhdistys. Pääasiallisena tehtävänä on käynti sairaiden luona eli hepreaksi bicur cholim sekä avustaminen lääkkeiden ja muun sairasavun hankkinnassa. Olemme myös tiiviissä yhteistyössä Hoivakoti Saran kanssa. Voidaksemme toteuttaa avustustoimintaamme, olemme kaiken tuen tarpeessa. Bicur Cholimilla on edustajansa seurakunnan sosiaalilautakunnassa.

Chevra Kadisha

Hautausyhdistys Chevra Kadisha on perustettu vuonna 1864, ja se on Suomen juutalaisen yhteisön vanhin yhdistys.

Chevra Kadishan pääasiallisena tehtävänä on huolehtia Helsingin juutalaisen seurakunnan jäsenten hautaamisesta. Hautausyhdistykseen kuuluu n. 60 vapaaehtoistyöntekijänä toimivaa mies- ja naisjäsentä. He huolehtivat hautaamiseen liittyvistä järjestelyistä noudattaen tarkasti juutalaisen hautausperinteen mukaisia tapoja. Yhdistyksen vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja hallituksen, joka puolestaan valitsee keskuudestaan hautaustoimesta vastaavan henkilön gaben.

Kuolemantapauksesta ilmoitetaan seurakunnan kansliaan: 09 586 0310.

Helsingin juutalaisen seurakunnan hautausmaasta ja sen aukioloajoista kerrotaan lisää täällä.

Judiska Fruntimmers Välgörenhetsförening

JudiskaFruntimmers Välgörenhetsförening eli Fruntta on juutalaisten naisten vuonna 1898 perustama hyväntekeväisyysyhdistys. Yhdistys toimii lahjoitusvaroin, jotka ohjataan seurakuntamme apua tarvitseville jäsenille. 

Taloudellisen avun lisäksi pyrimme keskittymään myös avuntarvitsijan henkiseen ja sosiaaliseen tukemiseen, mikä ei vaadi muuta kuin aikaa, toisen hyväksymistä ja aitoa välittämistä. Tukeminen ja avustaminen on yleensä pitkäkestoista ja tilanteisiin reagoidaan nopeasti. 

Hienotunteisuus on kulmakivemme, sillä avun pyytäminen koetaan usein hyvin arkaluontoiseksi asiaksi. Tämän vuoksi mutkattomuus ja reiluus ovat avustustoimintamme avainsanoja. Vältämme myös monimutkaista byrokratiaa. Frunttan perustamisidea oli kerätä paremmin toimeentulevilta leipää niille, jotka tarvitsivat sitä sapatiksi, mutta joilla ei mahdollisuutta sitä itse hankkia. Yhdistyksen hepreankielinen nimi Chevrat lechem evjonim viitttaakin sanoihin ”leipää vähävaraisille”.

Frunttan toiminnassa on tärkeää vahvistaa seurakuntalaisten välistä kanssakäymistä sekä juutalaista sosiaalista elämää, ja siksi Fruntta järjestää erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia ympäri vuoden. Tärkeää on myös läheinen yhteistyö Hoivakoti Hermannin kanssa. Fruntta on edustettuna seurakunnan sosiaalilautakunnassa.

Yhteystiedot:
Judiska Fruntimmers Välgörenhetsförening, c/o Helsingin juutalainen seurakunta, Malminkatu 26, 00100 Helsinki
fruntta@gmail.com
045 137 8160 
Pankkitili: FI37 3131 3001 1736 57

Keren Hayesod

Keren Hayesod, jota tavallaan voisi nimittää perussäätiöksi, on vuodesta 1920 toiminut Israelin kasvun ja hyvinvoinnin etualalla.

Ensimmäisinä toimintavuosinaan Keren Hayesod keräsi lahjoituksia eri puolilla maailmaa asuvilta juutalaisilta saadakseen hankittua maata Eretz Israelista Euroopasta pakeneville juutalaisille. Keren Hayesodilla oli ja on edelleen merkittävä asema juutalaisten kotouttamisessa Israeliin.  Se toimii Israelin valtion ja maailman juutalaisen väestön kansalliskysymysten parissa ja rahoittaa erilaisia projekteja, joilla tuetaan esim. uhanalaisissa olosuhteissa asuvien juutalaisten muuttoa Israeliin.

Israelin valtion itsenäistyttyä vuonna 1948 Keren Hayesodista tuli yksi maan kansallisista instituutioista. Kun nk. ”Keren Hayesod Laki” hyväksyttiin vuonna 1956, tunnustettiin samalla järjestön ainutlaatuinen asema Israelissa ja kaikkialla maailmassa.

Keren Hayesod on jo yli 90 vuoden ajan auttanut muuttamaan näkemykset ja unelmat teoiksi ja kukoistavaksi todellisuudeksi.

Nykyään Keren Hayesod toimii seurakuntien parissa, läheisessä yhteistyössä Israelin pääministerin kanslian ja Jewish Agencyn kanssa. Tällä hetkellä projekteja on yli 60 maailmanlaajuisesti ja kampanjat kattavat runsaat 45 maata.

Suomen Keren Hayesod – Magbit avaa vuosittaisen varainkeräyskampanjansa juhlavammalla lounaalla tai illallisella. Välillä kohde on alijah eli maahanmuutto ja siihen läheisesti liittyvä kotouttaminen yleisesti; toisinaan otamme yksittäisen haasteen hoidettavaksemme. Vuonna 2011 avasimme edesmenneen monivuotisen puheenjohtajamme Dave Benskyn muistoksi Rehovotiin rakennetun lasten leikkipuiston Suomesta keräämillämme varoilla.

Keren Kajemet Finland ry

Keren Kajemet Finland ry kuuluu maailmanlaajuiseen ympäristöalan keskusjärjestöön Keren Kayemeth LeIsrael (KKL) – Juutalainen Kansallisrahasto, joka perustettiin 5. sionistikongressissa Baselissa vuonna 1901. Suomen KKL perustettiin vuonna 1918, ja se on toiminut yhtäjaksoisesti tähän päivään saakka. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Vuodesta 2008 yhdistys on nimeltään Keren Kajemet Finland ry. KKL:n tarkoituksena on Israelin ekologian kehittäminen sekä huomion kiinnittäminen alueen kokonaisvaltaiseen ekologiseen tasapainoon. Toteuttaakseen tavoitteensa järjestö istuttaa puita metsiin, rakentaa virkistysalueita luontoon sekä kehittää vedenpuhdistus- ja vedenkeruujärjestelmiä aavikkoalueiden viheriöimiseksi. Keren Kajemet Finland tukee näitä hankkeita mahdollisuuksiensa mukaan taloudellisesti. KKL:n toimialueet tänä päivänä ovat: metsänhoito ja ekologia, vedenkäsittely, koulutus, yhdyskuntasuunnittelu ja turvallisuus, turismi ja virkistys sekä tutkimus ja kehitystyö.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestää erilaisia maksullisia tilaisuuksia sekä iloon että suruun liittyviä muistamistapahtumia. Yhdistyksen kautta voi puuistutuksella tai vesilahjoituksella onnitella tai muistaa läheisiä ja ystäviä sekä kunnioittaa heidän muistoaan surusähkeellä.

Yhteystiedot: Keren Kajemet Finland ry, kkl@kolumbus.fi, puh. 09 444 450, www.kkl.fi

Tervetuloa tutustumaan uusittuihin nettisivuihimme!

Urheiluseura Makkabi

Urheiluseura Makkabi on perustettu vuonna 1906 ja se on maailman vanhin yhtäjaksoisesti toiminut juutalainen Makkabi-urheiluseura.

Makkabin tarkoituksena on koota yhteen juutalaista nuorisoa sekä herättää, kehittää ja ylläpitääurheiluharrastusta paikallisen nuorison keskuudessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa juutalaisuuteen liittyvää kasvatustyötä sekä järjestää urheiluharjoituksia, kilpailuja ja leirejä sekä juutalaisuuteen liittyviä tilaisuuksia.

Tällä hetkellä seuralla on aktiivista toimintaa keilailussa, jalkapallossa, golfissa, lasten sählyssä, joogassa ym. Seura on ollut säännöllisesti edustettuna niin Euroopan Makkabi-kisoissa kuin maailmanlaajuisissa Makkabiadeissa Israelissa. Seura on myös mukana jokavuotisessa junioreille järjestettävässä pohjoismaisessa Pierre Gildasgame -jalkapalloturnauksessa.

Seura järjestää perinteisesti 8-16-vuotiaille talviurheiluleirin hiihtolomaviikolla, lasten kesäleirin juuri ennen lukukauden alkua loppukesästä, koululaisten urheilupäivän sekä mahdollisuuksien mukaan naisten urheilu- ja tapahtumaviikonloppuja.

Maccabi World Union: www.maccabiworld.org

Aineistonkeruu Makkabin historiikkia varten

Urheiluseura Makkabi kerää parhaillaan aineistoa seuran historiasta – alkuvuosista nykypäivään. Ilmoitattehan meille, mikäli perhealbumeistanne löytyy aiheeseen liittyviä kuvia tai muita Makkabiin liittyviä dokumentteja. Autamme kuvissa olevien henkilöiden tunnistamisessa kuten myös kuvien skannaamisessa digitaaliseen muotoon.

Adi Hirschovits: ahirschovits@gmail.com
Rony Smolar: rony.smolar@gmail.com

Suomen juutalaisten sotaveteraanien perinnekilta

Perinnekilta vaalii Suomen sotiin vuonna 1939-44 osallistuneiden runsaan 300 juutalaisen sotilaan ja lotan muistoa. Kilta järjestää mm. erilaisia esitelmätilaisuuksia, museokäyntejä ja ekskursioita. Kilta osallistuu juutalaisella hautausmaalla Suomen itsenäisyyspäivän ja kaatuneitten muistopäivän muistotilaisuuksiin ja järjestää tarvittaessa sankarihaudoille kunniavartion. Killan jäseneksi voi liittyä kaikki ne jotka haluvat kunnioittaa veteraaniemme muistoa.

Juutalaiset nuoret osallistuivat muiden Suomalaisten nuorten tavoin molempiin sotiin ja lunastivat samalla oikeuden toimia tasavertaisina kansalaisina valtaväestön rinnalla. Sotien uhrina henkensä kotimaan puolesta antoi 23 sotilasta ja heidät on haudattu Helsingin  ja Turun juutalaisten hautausmaiden sankarilehtoon. Kentälle jäi kuusi kaatunutta ja heidän muistolaattanasa on sankarilehdossa. Juutalaiset sotilaat perustivat Karjalan kannakselle kenttäsynagogan ”Scholkan shuulin”,  jonne pojat kokoontuivat mahdollisuuksien mukaan sapattina rukoilemaan ja tapamaan kavereita.

Telttasynagoga rintamalla eli scholkan shuuli

Sotaveteraanit perustivat vuonna 1983 Suomen juutalaisten sotaveteraanien yhdistyksen, joka liittyi ja toimi aktiivisesti Suomen veteraaniyhteisössä. Veteraanien voimien hiipuessa ja rivien harvetessa yhdistys lakkautettiin vuonna 2014. Sen viimeisenä puheenjohtajana toimi Aron Livson ja toiminnanjohtajana Harri ”Haki” Matso. Perinnekilta otti huolehtiakseen veteraaniyhdistysksen asioista.

Perinnekilta on laatimassa matrikkelia Suomen sotien juutalaista sotaveteraaneista. Kaikki tiedot ja kuvat sotilaista otetaan ilolla vastaan.

Yhteystiedot: srk@jchelsinki.fi

WIZO ry Helsinki

WIZO (Women’s International Zionist Organization) on vapaaehtoistyötä tekevä kansainvälinen poliittisesti sitoutumaton naisjärjestö, joka työskentelee naisten ja lasten hyväksi Israelissa. WIZO on perustettu Lontoossa vuonna 1920, ja sillä on yli 250 000 jäsentä yli 50 maassa. Suomessa ensimmäinen WIZO-yhdistys perustettiin Viipurissa 1924. Helsingin WIZO perustettiin 1926 ja on vanhin Pohjoismaissa ja yksi vanhimmista keskeytyksettä toimineista WIZO-yhdistyksistä Euroopassa. ​

Suomen WIZO on Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsen.

Helsingin WIZO yhdessä Turun WIZOn kanssa ylläpitää Herzliassa Israelissa Shaviv-päiväkotia, jossa on 85 lasta. Varat päiväkodin ylläpitoon WIZO saa kummeilta, lahjoituksina sekä järjestämällä erilaisia juhla- ja kulttuuritilaisuuksia. WIZOn kautta voi myös lähettää onnittelusähkeitä. Suurin vuosittainen tapahtuma on marraskuussa järjestettävät myyjäiset.

Yhteystiedot: info@wizo.fi