Yhteiskuntasuhteet

Helsingin juutalainen seurakunta on edustettuna monissa valtiollisissa ja yhteiskunnallisissa foorumeissa sekä useissa kansainvälisissä verkostoissa. 

Seurakunta osallistuu aktiivisesti uskontojen väliseen vuoropuheluun sekä vähemmistöjen oikeuksien ajamiseen. Yhteisö on edustettuna mm. Uskontojen johtajien foorumeissa, Etnisten suhteiden neuvottelukunnassa (ETNO), Vähemmistöasiain neuvottelukunnassa ja Finnish Bureau for Lesser Used Languages’ssa (FIBUL).

Helsingin juutalaisen seurakunnan yhteistyökumppaneita ovat mm. Holokaustin Uhrien Muisto ry.

Suomen juutalaisten kansallinen edustuselin, johon Helsingin juutalainen seurakunta kuuluu, on Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto ry., jonka hallituksessa on yhdeksän jäsentä. Keskusneuvosto edustaa Suomen juutalaisia sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Se on muun muassa USKOT-foorumi ry:ssä sekä the World Jewish Congressin ja European Jewish Congressin jäsen. USKOT-foorumin jäsenenä Suomen juutalainen yhteisö osallistuu kolmen suomalaisen monoteistisen uskonnon yhteiskalenterin, uskontokalenterin tekemiseen ja ylläpitämiseen.