Om oss

Vår aktiva församling är en av de nordligaste i världen. Församlingen ligger i Kampens område i centrala Helsingfors. Synagogan byggdes 1906 och centret intill 1961. Vi bedriver en aktiv verksamhet för våra ca 1100 medlemmar med många tjänster och aktiviteter för gamla och unga.

Judisk undervisning har en central roll inom församlingen. I församlingcentret finns daghemmet Gan Jeladim och Helsingfors Judiska Samskola som motsvarar en grundskola med nio klasser. Skolans undervisning följer de statliga riktlinjerna men lägger speciell vikt vid judiska studier, såsom hebreiska, judisk religion och judisk historia.

I Esperi Care Ab:s faciliteter i Tilkka finns vårdhemmet Sara, avsett för församlingens seniorer.  Församlingscentret har en festsal och klubblokaler för församlingen tillställningar och privata fester. Dessa lokaler används också av daghemmet, skolan och de inom församlingen verksamma föreningarna för deras egna aktiviteter. En koshermatbutik finns strax intill församlingen i Kampen i Helsingfors centrum.