Tjäsnter och verksamhet

Församlingen erbjuder sina medlemmar en mängd olika tjänster och aktiviteter i en judisk religiös och kulturell omgivning. Inom församlingens ramar är det möjligt att bl.a. idrotta, se på filmer, studera hebreiska eller jiddish.

Församlingen publicerar Hakehila-tidningen som kommer ut fyra gånger om året. Vi har vårt eget bibliotek, där vi har ca 4000 böcker på finska, svenska, engelska, jiddish och hebreiska med vikt på judiska teman. Inom församlingen finns även ett flertal mycket aktiva internationella föreningar, vilka beskrivs mer detaljerat i andra delar på våra hemsidor.