Socialverksamhet

Församlingens socialnämnd ansvarar för det sociala arbetet. Medlemmr i nämnden är förvaltningsrådets förman för sociala ärenden, församlingens servicehandledare och representanter från välgörenhetsorganisationerna Judiska Fruntimmers Välgörenhetsföreningen, Gemilus Hasodim och Bicur Cholim.

Församlingens servicehandledare tjänstgör och rådgiver alla församlingsmedlemmar som behöver hjälp i frågor som har att göra med inkomst- och socialbidrag.