Kulturaktiviteter

Chug ivri – hebreiska klubben

Chug ivri grundades ursprungligen redan på 1920-talet och är en klubb för fullvuxna som vill studera hebreiska. Idag hålls lektionerna i församlingen på tisdagskvällar. Undervisningen sker på tre olika nivåer (nybörjare – mellannivå – längre hunna).

Chug ivri har under flera somrar organiserat en två veckors resa till en kibbuts i Negev-öknen i Israel. Under resan kan deltagarna på hebreiska bekanta sig med det vardagliga livet i Israel.

Tilläggsinformation: srk@jchelsinki.fi

Filmklubb

Judiska bibliotekets filmklubb visar israeliska filmer torsdagar klo 18.00 i centrets musikklass. Filmerna är av hög kvalitét, roliga och internationellt berömda. Filmindustrin har länge varit en källa till stolthet i Israel och inte utan orsak. TV-kanalerna i Finland har visat ett brett urval av israeliska filmer, men tillsvidare befinner de sig i en kulturskugga. Filmklubben visar även israeliska dokumentärer och andra filmer, som fördjupar din Israel-kunskap. Filmerna är vanligtvis textade till engelska och det här är en utmärkt chans att lära sig hebreiska vid sidan om.

Hakehila-tidskriften

Hakehila är Helsingfors Judiska Församlings publikation som utkommer fyra gånger om året. I tidskriften publiceras en mängd artiklar om judisk kultur, religion, historia samt om det judiska livet såväl i Finland som i hela världen. Kontaktuppgifterna för Hakehilas redaktion är:

Malmgatan 26, 00100 Helsingfors
hakehila@jchelsinki.fi
Tel..+358 (0) 9 586 0310

Priset för ett års prenumeration i Finland är 45 EUR och till utlandet 77 EUR. (12.8.20)

Idishe vort

Idishe vort är en förening som grundades år 2000. Idishe Vort organiserar undervisning i jiddish och driver även en diskussionscirkel som kallas för shmues-kraiz för dem som talar jiddish som modersmål eller som vill fördjupa sina språkkunskaper.  

Idishe vort upprätthåller även den jiddishspråkiga teaterkulturen i Finland. År 2006 spelade gruppen Sholem-Aleikhems pjäs Mazl-tov!, som senast har visats i Helsingfors för hundra år sedan.  2014 visades den klassiska jiddish-pjäsen Der dibuk.

Judaica-aktiviteter

Församlingens judaica grupp planerar och organiserar föreläsningstillfällen med teman som judisk kultur och liknande.

Biblioteket

Bibilioteket grundades 1922 via en insamling bland församlingsmedlemmar för att samla in böcker på jiddish. Totalt samlade man in 80 böcker. Jiddish som ett litteraturspråk var dock inte vanligt bland medlemmarna och därför var snart majoriteten av bibliotekets böcker på andra språk. Samlingen växte år för år. Under andra världskriget måste man evakuera Viborgs judiska församlings bibiliotek och det flyttades dels till Helsingfors judiska församlings bibliotek. Senare donerades ca 500 böcker till den nyetablerade staten Israel och ca 300 böcker var man tvungen att förstöra på grund av vattenskador.  I dag har biblioteket ca 3500 böcker på nio olika språk.

Judisk litteratur finns väl representerad även i finska offentliga bibliotek. I vårt eget bibliotek är den samlad som en helhet, som omfattar en stor del av den judiska och hebreiska litteraturen i Finland och även en omfattande DVD-kollektion. En snabbt växande del av bibliotekets innehåll är modern hebreisk litteratur. Bibliotek är på hebreiska sifria och det hänvisar till den aktiva grupp som samlas på tisdagar varje vecka i biblioteket för att umgås på hebreiska kring ett tema – eller bara för att trivas.

Judiska församlingens bibliotek är öppet under skolåret på tisdagar kl 16 – 20. Bibliotekt är stängt på judiska och finska helger. Mer info om öppetider och nyheter i församlingens Hakehila-tidskrift och per epost. 

Helsingfors judiska församling välkomnar dig hjärtligt!

Tilläggsinformation: srk@jchelsinki.fi 

Tel..+358 (0) 9 586 0310

Ingen kan förutse vad som händer när dörren öppnas! Biblioteket på 15 m2 har fyra dörrar, en ledde in till den sk. Gordins garderob, som var mörk, liten och bekymmerligt dammig. Där hittade jag gamla dokument, damm, otroliga föremål såsom små saker relaterade med min släkt, och länge sedan borglömda böcker på väg tilll sin slutliga grav. *Så är det: heliga böcker begravs med stor respekt som dom borde enligt mänsklighetets minne. I dag finns det en liten läshörna för barn i den gamla garderoben, där man kan rita med krita, sjunga, ibland även Avinu malkeinu, läsa eller trivas i vårt egna bibliotek.

Berättas av bibliotekarien

De finska judarnas arkiv

De finska judarnas arkiv som finns i Riksarkivet kan användas såväl av inhemska som utländska forskare. Forskningstillstånd bör dock erhållas från judiska församlingens i Helsingfors kansli.

Kontaktuppgifter: 09 5860310, srk@jchelsinki.fi

Address: Riksarkivet, Fredsgatan 17, 00170 Helsingfors. Tel. 09 228 521.

Den virtuala utställningen Fenno Judaica

Fenno-Judaica –utställningen  presenterar judarnas historia och kultur i över hundra år i Finland med material från det finsk-judiska arkivet. Utställningens äldsta dokument är från år 1850. Fenno judaicas hemsidor är här.