Seniorverksamhet

Vi lägger grunden för en ny judisk seniorgemenskap i Hermanni

Vi erbjuder flera alternativ för dig själv eller för dina nära och kära.

-Intensivt eller lätt serviceboende, Hoivakoti Hermanni

-Kevas seniorbostäder (55+)Församlingens mål är att bygga en judisk gemenskap med judisk kultur, t.ex. firandet av dejudiska högtiderna samt besök av rabbinen.

Kontakta församlingens kurator tel. 09 586 0310.

Mer information om de olika alternativen: https://www.hoivamehilainen.fi/mainiokoti-hermanni

Hoivakoti Sara (Sara-hemmet)

Helsingfors judiska församling grundade ett ålderdomshem år 1962 i församlingen. Ökade krav på boendets standard innebar dock för församlingen att det mest ändamålsenliga sätt att fortsätta erbjuda dessa tjänster var att hyra en avdelning åt Sara-hemmet av Esperi i Tilkka, Brunakärr i norra delen av centrala Helsingfors. Esperis Hoivakoti Sara erbjuder ett effektivt serviceboende åt äldre församlingsmedlemmar, som behöver vård och omsorg dygnet runt. Sara-hemmet följer den judiska religionens traditioner. Alla måltider tillverkas i församlingens eget kök enligt kosher-reglerna och helgerna firas enligt judisk tradition. Sara-hemmet har en väl kvalificerad personal dygnet runt. En geriatriker besöker patienterna en gång i veckan och är övriga tider nåbar per telefon. Sara-hemmet har totalt 14 platser, varav 12 platser är köpta av Helsingfors stad. Även andra kommuner kan köpa en plats i Sara-hemmet. Rummen är överlag enkelrum. Man kan komma till Sara-hemmet även på en kort vistelse och servicesedlar fungerar som delbetalning för vården.

Sara-hemmets vardag berikas av många judiska traditioner. På församlingens initiativ ordnas rehabiliterande och stimulerande aktiviteter enligt de boendes egna behov och ork en gång i veckan. Utöver detta försöker någon av sjukhjälporganisationen Bicur Cholims medlemmar ordna shabbat med seniorerna vid lunch. Daghemmet Gan Jeladim kommer ibland och sjunger för seniorerna och judiska samskolans barnens ritningar samlas till Sara-hemmet som en konstutsällning.

Man kan söka in till Sara-hemmet enligt normal ansökningsförfarande via sitt eget socialcenter eller komma självständigt som en betalande kund. Det är självklart möjligt att bekanta sig i förväg med hemmet.

Enhetens chef Heli Linkova, heli.linkova@esperi.fi eller +358 (0) 40 1862 408 (må–fre kl 8–16).
Teamledare Sisko Okkonen, sisko.okkonen@esperi.fi eller +358 (0) 40 1729 569 (må–fre kl 8–16).
Församlingens kontaktperson är Laila Takolander, +358 (0) 400 464 935.